VvE

Laadpalen voor VvE

Inmiddels maken ca. 1.200.000 woningen onderdeel uit van een VvE.

Je kunt je voorstellen dat, wanneer er in 2025 één miljoen elektrische rijders zijn, ook een groot deel van hen woonachtig is in een VVE of hier op bezoek komt. Hiervoor moeten dus ook de voorzieningen komen.

En er komt veel op je af  wanneer je als VVE lid of bestuurder het vraagstuk rondom het plaatsen van laadpalen voor de bewoners en hun bezoekers wilt oppakken. Voor het plaatsen van een oplaadpunt op het terrein van de VvE verscheen in 2018, in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de MRA-E, het rapport Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE.Dit rapport geeft duidelijk aan waaraan gedacht moet worden bij het plaatsen van een oplaadpunt op een VvE-terrein.

Charge4you is, door het interne verreken systeem, uitermate geschikt voor een VvE toepassing waarbij de eigenaar van de elektrische wagen betaalt naar gelang het gebruik.